กิจกรรม ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์

Cloud Mining is the practice of currency mining utilizing a centralized data-center which has access to resources through an internet connection. This form of cloud computing mining enables people to exchange currencies instead of investing in mining equipments that demand infrastructure and substantial equipment.

ตูมตามขอเก็บภาพความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนต่าง ๆเพื่อเปิดประสบการณ์ความกรอบ อร่อย ผ่านรสชาติขนมข้าวโพดอบรอบตูมตาม อาทิ การติว การถ่ายภาพ เพราะเรารู้ว่าการเรียนรู้ที่ดีคือการที่น้องๆ มีความสุขและสนุกพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และนี่ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามได้ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับเยาวชน ท้ายนี้ทางตูมตามต้องขอขอบคุณน้องๆ โรงเรียน และทีมงานมากๆครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะมีความสุขและอิ่มอร่อยไปพร้อมกับขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามกันนะครับ