ผลิตภัณฑ์

   

P.P CORN MILK

ขนาดบรรจุ 30 กรัม

 

 

 

P.P CORN MILK

ขนาดบรรจุ 30 กรัม x 6 ซอง

 

 

P.P CORN MILK

ขนาดบรรจุ 30 กรัม x 20 ซอง