ผลิตภัณฑ์


ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม รสคอร์นสวีทมิลค์
น้ำหนัก 91 กรัม

ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม รสบาร์บีคิว
น้ำหนัก 91 กรัม

ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม รสซุปไก่
น้ำหนัก 91 กรัม

ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม รสคอร์นสวีทมิลค์
น้ำหนัก 23 กรัม

ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม รสบาร์บีคิว
น้ำหนัก 23 กรัม

ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตาม รสซุปไก่
น้ำหนัก 23 กรัม

P.P.Corn Milk ซอง 30 กรัมP.P.Corn Milk ซอง 180 กรัม
P.P.Corn Milk ซอง 600 กรัม